Dnia 2 czerwca 2022 r. uczniowie klas V - VIII uczestniczyli w warsztatach słowno-muzycznych, z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu artystów zawodowych Jacka Chruścińskiego i Macieja Kleczka pt. „POWIEDZ NIE!”.

Program tych artystów  powstał, aby pokazać młodym ludziom życie od najpiękniejszej strony. Panowie Jacek i Maciej rozmawiali z młodzieżą na temat używania narkotyków, alkoholu czy nadmiernego zaangażowania w rzeczywistość internetową.