kalendarz3
Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klas I-VII

oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
na ZEBRANIA z wychowawcami, które
odbędą się w dniu 28 września 2017 r.

Plan zebrań:
1. Godzina 15.30 (sala audiowizualna) - Spotkanie dla Rodziców uczniów klas IV-VII z p.Szymonem Boguckim
- pedagogiem resocjalizacji, socjoterapeutą
(temat Moje dziecko nie używa)

2. Godzina 15.45 - Zebrania dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

3. Godzina 16.30 - Zebrania dla Rodziców uczniów klas I-VII
z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy!
linia

15 września uczniowie naszej szkoły,  zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

element64
W dniu 4 września 2017 roku
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Starej Białej
nastąpiła inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/2018.

Podręczniki do zakupienia przez Rodziców:

Kl.IV Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla dla klasy 4 szkoły podstawowej. Aut. Teresa Król. Wyd Rubikon
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej. Aut. Teresa Król. Wyd. Rubikon 

Kl. V W drodze ku dorosłości. Ćwiczenia i materialy dla klasy 5 szkoły podstawowej. Aut Teresa Król. Wyd. Rubikon (to samo, co w tamtym roku)

Kl. VI W drodze ku dorosłości. Ćwiczenia i materiały dla klasy 6. Aut Teresa Król. Wyd. Rubikon (to samo, co w tamtym roku)

Kl.VII Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Aut. Teresa Król. Wyd. Rubikon;
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia do klasy 7 szkoły podstawowej. Aut. Teresa Król. Wyd Rubikon

W przypadku, gdy podręczniki będą niedostępne do zakupu, należy poinformować o tym nauczyciela podczas pierwszych zajęć WDŻ.

Podręczniki do zakupienia przez Rodziców:

  • Pakiet czterolatka: „Kolorowy start” (zielony)
  • Pięciolatek i sześciolatek „Kolorowy start” (różowy)

Wyprawka zostanie podana przez wychowawcę podczas spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny.

Podręczniki do zakupienia przez Rodziców:

Klasa VII: (podręcznik z I Gimnazjum)

  1. Spotykam Twoje Słowo (wydawnictwo Gaudium z ćwiczeniami)

Klasa VI:

  1. Wierzę w Kościół, wyd. Gaudium z ćwiczeniami

Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich:

  1. Kocham dobrego Boga, wyd. Jedność

Karty pracy do nauki religii dla dzieci 5-letnich:

  1. Jesteśmy rodziną Boga, pod red. ks. A. Krasińskiego, Płocki Instytut Wydawniczy

Pozostałe podręczniki jak na stronie http://www.starabiala.edu.pl/aktualnosci/271-podreczniki-w-roku-szkolnym-2017-2018.

element64

W dniu 23 czerwca 2017 roku cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu kolejnego roku szkolnego.

Dnia 20 czerwca 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w GMINNEJ OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKA, której organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Władysława Rejmonta w Maszewie Dużym.

11 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej świętowaliśmy Dzień Rodziny oraz 10. rocznicę nadania imienia Jana Pawła II.  Była to okazja, aby przypomnieć nauki Wielkiego Polaka, podziękować za miłość i trud wychowania najbliższym oraz aktywnie spędzić czas.