22 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

           W dniu 25 stycznia 2019 r. uczniowie klas I-IV naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczcili święto wszystkich Babć i Dziadków, prezentując montaż słowno-muzyczny  przygotowany pod kierunkiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W grudniu 2018r. w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. Przystąpili do niego uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Stara Biała.

Uczniowie klasy V stworzyli własne adaptacje filmowe noweli „Katarynka”.

W dniu 20 grudnia 2018 r. uczniowie klas ósmych zaprosili całą społeczność szkolną do wspólnego przeżywania pięknej historii narodzenia Jezusa w Betlejem.

W naszej szkole podejmujemy różne inicjatywy, by rozwijać zainteresowania uczniów, poszerzać ich wiedzę, ale także stwarzać im warunki do dzielenia się wiadomościami z innymi za pośrednictwem atrakcyjnych form i metod pracy.