21 kwietnia 2017 r. uczniowie klas: V, VI a i VI b wzięli udział w warsztatach „Jestem sobą” prowadzonych przez p. Małgorzatę Wyszyńską – pedagoga – specjalistę z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz p. Szymona Boguckiego – pedagoga resocjalizacji, socjoterapeutę.

            Celem zajęć było podniesienie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego wizerunku, a także wskazanie problemu podejmowania decyzji. Prowadzący warsztaty poruszyli temat złości, agresji i przemocy, wskazali sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

            Uczniowie chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami. Nabyte umiejętności ułatwią im wkraczanie w trudny okres dojrzewania.