Jak co roku w kwietniu w naszej szkole miały miejsce obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Dzieci z klas 0 – III wzięły udział w programie „Poznajemy świat przez zmysły”.

Uczniowie uczestniczyli w zabawach uwrażliwiających ich zmysł dotyku, słuchu, węchu, smaku i wzroku. Zabawy te miały na celu pokazanie jak ważną rolę odgrywają one w życiu człowieka, postrzeganiu świata, komunikacji z innymi. Prowadzące chciały pokazać jak jest to trudne, kiedy działanie zmysłów u osób cierpiących na autyzm jest zaburzone.

Zorganizowana akcja, również w tym roku podobała się uczestnikom i na trwałe wpisała się w „Kalendarz uroczystości szkoły”. 

Koordynator akcji: Żaneta Turowska