element64

W dniu 23 czerwca 2017 roku cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu kolejnego roku szkolnego.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły Bożena Zaręba przywitała wszystkich serdecznymi słowami.

W czasie uroczystości Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński wręczył uczniom stypendia za osiągnięcie bardzo wysokich wyników w nauce i sporcie, natomiast pani Dyrektor nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców uczniom, którzy uzyskali wysokie i bardzo wysokie wyniki w nauce.

Miłym akcentem spotkania kończącego rok szkolny było losowanie nagród pieniężnych dla uczniów oszczędzających w SKO, życzenia złożone księdzu kan. Janowi Deptule oraz podziękowanie za wieloletnią pracę pani Arlenie Mazur.
Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie świadectw przez wychowawców w salach lekcyjnych.

                                    IMG 0824 maly

                                 LISTA UCZNIÓW KLAS IV – VI,  KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM  ZA WYNIKI W NAUCE 

                                   ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO  2016/2017

l.p

Nazwisko i imię ucznia

klasa

 ŚREDNIA ocen

1.

Kubicz Magdalena

VIa

5.42

2.


Kosowska Julia

 

VIa

5.25

3.

Adamska Weronika

VIa

5.08

4.

Bielska Aleksandra

VIa

4.83

5.

Paradowski Miłosz

VIa

4.75

6.

Lipiński Krystian

VIa

4.75

7.

Olender Oliwia

VIb

5.25

8.

Żochowska Anna

VIb

5.17

9.

Kuligowska Klaudia

VIb

4.75

10.

Nowakowska Aleksandra

V

5.17

11.

Laskowski Marcin

V

4.83

12.

Welenc Zuzanna

V

4.83

13.

Modrzejewska Maria

IV

5.08

14.

Lisicki Jan

IV


4,91

  

LISTA UCZNIÓW KLAS  IV-VI,

KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM SPORTOWE

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 :

1.

Paradowski Miłosz

VIa

2.

Adamska Weronika

VIa

3.

Bielska Aleksandra

VIa

4.

Kosowska Julia

VIa

5.

Kubicz Magdalena

VIa

6.

Zdziemborska Amelia

VIa

7.

Kuligowska Klaudia

VIb

8.

Zwierz Barbara

VIb

9.

Woźniak Agnieszka

VIb

UCZNIOM WYRÓŻNIONYM GRATULUJEMY OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW ,
NATOMIAST WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY
ODPOCZYNKU OD WYTĘŻONEJ PRACY
ORAZ CUDOWNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

element64