Serdecznie zapraszamy
na rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września (poniedziałek) o godzinie 9:00.