15 września uczniowie naszej szkoły,  zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

Akcję rozpoczęto pogadanką w każdej klasie na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Uczniowie wysprzątali teren wokół szkoły, pobocze dróg, teren wokół kościoła oraz pobliskie okolice zielone. Mimo niesprzyjającej pogody udało zebrać się kilka worków odpadów, a w nich głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe, niedopałki papierosów.  Worki ze śmieciami zostały zebrane i czekają na odbiór. Sprzątanie Świata –  odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Gminy Stara Biała. Serdecznie dziękujemy!