W dniu 29 września 2017 roku chętni uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z zagadkami i zadaniami matematycznymi, mającymi na celu sprawdzenie ich umiejętności mnożenia pamięciowego.

Świetną okazją do sprawdzenia umiejętności matematycznych są konkursy i rywalizacja. Każdy chce wypaść jak najlepiej, koncentruje się na wykonywanym zadaniu, wzmaga myślenie, pamięć i pokazuje, że nawet w chwilach niewielkiego napięcia da radę pokonać  problemy matematyczne. Jednocześnie po zmaganiach jest satysfakcja, że wzięło się udział w w czymś fajnym, innym niż typowa lekcja i udało się wykonać zadania na miarę swoich możliwości. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia był właśnie taką okazją.

Uczniowie klas III- VI podczas przerw śródlekcyjnych losowali pakiety z przykładami iloczynów i ilorazów z lukami; podczas zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki rozwiązywali zadania z wykorzystaniem mnożenia pamięciowego i pisemnego, rozgrywali mecz na portalu matzoo.pl, a podczas zajęć pozalekcyjnych rozwiązywali zagadki i zapałczane łamigłówki oraz wypełniali magiczne kwadraty. Uczniowe klasy IV wykonali nawet graficzną interpretację tabliczki dzielenia.

Uczniowie, którzy poprawnie wykonali  najwięcej obliczeń podczas całodniowego konkursu otrzymali miano eksperta tabliczki mnożenia, ocenę bardzo dobrą z matematyki, natomiast.wszyscy uczestnicy egzaminu otrzymali symbolicznego"+".
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach to :
- kategoria klasy III:  Szymon Kalata
 -kategoria klas IV-V: Jakub Kosowski
- kategoria klas VI-VII: Piotr Grabecki
Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za udział w konkursie.

Trenujmy liczenie!!!....Potrzebne jest na co dzień, a kolejne konkursy przed nami!!!

Krystyna Kubicz-Krajewska