W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Starej Białej kontynuje realizację programu „Ratujemy  i uczymy ratować” propagowanego  przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

    Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności ratowniczych oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia czyli:

  • wezwanie pomocy - numery ratunkowe
  • zachowanie w razie utraty przytomności –pozycja boczna
  • resuscytację krążeniowo – oddechową – ćwiczenia na fantomach

  Dzień 21 marca 2018 r.  w naszej szkole przebiegał właśnie pod hasłem ”RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

     Podczas prowadzonych zajęć dzieci szybko i sprawnie przypomniały sobie z ubiegłych lat schemat postępowania ratowniczego. Utrwaliły pojęcie resuscytacja, pozycja boczna ustalona. Doskonaliły umiejętność sprawdzania przytomności i oddechu osoby poszkodowanej. Zdobytą wiedzę wykorzystały następnie w trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach.

  Zajęcia  pozwoliły nie tylko wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i zasad udzielania pierwszej pomocy. Przyczyniły się również do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia.