SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Dn. 30 maja 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II – VII ze szkół podstawowych z terenu  gminy Stara Biała.

W każdej kategorii wiekowej dzieci pisały  dyktando,  które następnie było sprawdzane przez nauczycieli przybyłych na konkurs.LAUREACI GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Klasa II

I miejsce

Milena Żywiałkowska 
SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

Zuzanna Zielińska

SP im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

II miejsce

Vanessa Prusińska
SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

III miejsce

Adam Łabiszewski
SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Klasa III

I miejsce

Szymon Kalata
SP im. Jana Pawła II w Starej Białej

II miejsce

Oliwia Dzięgielewska
SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

III miejsce

Maria Nowak
SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Ewa Gawarkiewicz

SP im. Jana Pawła II w Starej Białej

Klasa IV

I miejsce

Piotr Żochowski
SP im. Jana Pawła II w Starej Białej

II miejsce

Weronika Krajenta
SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Jakub Kosowski

SP im. Jana Pawła II w Starej Białej 

III miejsce

Hubert Sobierajski

SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

Klasa V

I miejsce

Jan Lisicki
SP im. Jana Pawła II w Starej Białej 

II miejsce

Adam Guzanek

SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

III miejsce

Oliwia Wysocka
SP w Starych Proboszczewicach

Klasa VI

I miejsce

Maja Filipkowska
SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

II miejsce

Wiktor Ners
SP w Starych Proboszczewicach

III miejsce

Aleksandra Nowakowska
SP im. Jana Pawła II w Starej Białej

 Klasa VII

I miejsce

Nina Jędrzejewska
SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

II miejsce

Anna Żochowska
SP im. Jana Pawła II w Starej Białej

III miejsce

Julia Chrobot

SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

                Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci dodatkowo także  nagrody książkowe. Na wszystkich czekał też słodki poczęstunek.

Koordynatorzy konkursu: Urszula Lisicka, Małgorzata Brauze,   Jolanta Modrzejewska-Kubicz, Elżbieta Adamkiewicz.