Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej bierze udział w programie powszechnej nauki pływania organizowanym przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w Warszawie.

umiem plywac logo

Projekt  „Umiem pływać” adresowany jest  do uczniów klas I - III szkół podstawowych i zakłada systematyczny oraz powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

 Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów.

Zajęcia odbywać się będą w terminie od 14 września do 09 listopada 2018 r. na basenie w Hotelu Czardasz. Udział w zajęciach jest bezpłatny.