Rada rodziców informuje o wariantach ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły.

1

2