3

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej w Starej Białej realizowany jest projekt Cambridge English Penfriends polegający na wymianie korespondencji z uczniami ze szkół z całego świata. Językiem obowiązującym w projekcie jest angielski.

Grupa docelowa: uczniowie z klas 5-8

Cele projektu:

- poszerzenie umiejętności uczniów z zakresu pisania i czytania w języku obcym

-nawiązanie nowych kontaktów z uczniami z innych szkół Europy i nie tylko

-zainspirowanie uczniów do szukania nowych kontaktów oraz niestandardowych sposobów uczenia się

-oswojenie z językiem obcym jako sposobem komunikacji nie tylko na zajęciach szkolnych

-poszerzenie zainteresowań uczniów

-zachęcanie do samorozwoju i usprawniania nabytych już umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wychodzenia poza szablon zajęć języka obcego

Czas trwania: kartki/listy wysyłane są raz w miesiącu lub raz na 2 miesiące, program trwa cały rok

Etapy:

  1. Rejestracja szkoły w systemie Cambridge Assessment English. Utworzenie opisu szkoły, rejestracja ilości uczniów mogących wziąć udział w programie.
  2. Znalezienie partnera wymiany listownej. Wyszukanie partnera wymaga dopasowania ilości uczniów oraz poziomu znajomości języka po obydwu stronach. W trakcie dopasowania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim umiejętności praktyczne uczniów.
  3. Stworzenie kartek/napisanie listów. Uczniowie piszą je samodzielnie, nauczyciel służy pomocą oraz koryguje ewentualne błędy.
  4. Skan oraz przekazanie plików z listami na serwer programu.
  5. Wspólne czytanie listów zwrotnych.

Spodziewane efekty:

  • poprawa jakości prac pisemnych,
  • poszerzenie świadomości potrzeby nauki języka obcego,
  • znalezienie nowych kontaktów wśród rówieśników z innych szkół (180 dostępnych krajów),
  • zwiększenie zainteresowań uczniów kulturą i obyczajami w innych krajach,
  • integracja uczniów biorących udział w projekcie.

Anna Kwiatkowska

n-l języka angielskiego

3