ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Oddziały przedszkolne:
24-25.06.2020 r.

Klasy I - VIII:
26 czerwca 2020 r.


24-25 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.10 do 14.00

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, będą mogli odebrać dyplom i nagrodę książkową dla dziecka oraz osobiste rzeczy ucznia, pozostawione w sali zajęć w następującym porządku:

Oddział

Wychowawca

Data

Miejsce wydania dyplomów i nagród książkowych

0a

Pani Patrycja Gapińska

24 czerwca

Wejście główne do hali sportowej

0b

Pani Małgorzata Brauze

24 czerwca

Wejście główne do szkoły

0b

Pani Małgorzata Brauze

25 czerwca

Wejście główne do szkoły

 

26. 06. 2020 r.

Klasa VIII - hala sportowa godz. 8.30.

Klasę VIII pożegna Dyrektor Szkoły oraz Wychowawca z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, określonych w Wytycznych CKE GIS MEN.

Uczniowie klasy VIII proszeni są o przybycie w maseczkach.  Przed wejściem do hali sportowej obowiązuje dezynfekcja rąk. Uczniowie zajmą miejsca w odległości min. 1,5 m od siebie.

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły musi być potwierdzony podpisem.

Po odbiór świadectw uczniowie przychodzą tylko z własnym długopisem.


Świadectwa promocyjne uczniów klas I-VII będą wydawane przez sekretariat.  Mogą one zostać odebrane przez ucznia
lub rodzica w następujących godzinach:

 

Klasa

godzina

Miejsce wydania świadectw

I

9.00-10.00

Wejście główne do hali sportowej

II

10.00-11.00

Wejście główne do hali sportowej

III

11.00-12.00

Wejście główne do hali sportowej

     

IV

8.00-9.00

Wejście główne do szkoły

V

9.00-10.00

Wejście główne do szkoły

VI

10.00-11.00

Wejście główne do szkoły

VII

      11.00-12.00

Wejście główne do szkoły

ZAPRASZAMY!