Dziękujemy Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Wyszynie za nominację do wykonania zadania w ramach akcji Gaszyn Challeng.
Dzięki temu wsparliśmy mentalnie i finansowo chorą Zosię. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do akcji. W dalszej kolejności nominujemy kluby sportowe: Amator Maszewo 
i START Proboszczewice. Powodzenia!
Pamiętajmy o Zosi!