Szanowni Państwo,

informujemy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie od 31 lipca 2020 od godz. 1000.

Loginy i hasła oraz adres serwisu zostały wysłane na adres e-mail rodzica/opiekuna ucznia.

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy w dniu 31 lipca br. w godzinach 1400 – 1500  

Osoby (uczniowie lub rodzice, opiekunowie) odbierające zaświadczenie zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

doc Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.