Średnie wyniki  % z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

wyniki egzaminu

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW!

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. 

 nazwa stanina

 1- najniższy 

 2- bardzo niski 

 3- niski

 4- niżej średni

 5- średni

 6- wyżej średni

 7- wysoki

 8- bardzo wysoki

 9- najwyższy

Ogólnopolskie wyniki i wstępne sprawozdania znajdują się pod adresem https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/.