Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcami

 zapraszają

w dniu
1 września 2020 roku

na spotkanie

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych

oraz Uczniów Klas Ia i Ib wraz z Opiekunami*

Oddział Przedszkolny

0a 

 

Oddział przedszkolny

0b

Godzina:
9.00

Hala sportowa

Sektor A

 

Sektor B

Wejście Nr 3

Klasa Ia

 

Klasa Ib

   9.30

Hala sportowa

Sektor A

Hala sportowa

Sektor B

Wejście Nr 3

 

*W związku z epidemią COVID-19 na teren szkoły mogą wejść uczniowie klasy pierwszej oraz dzieci oddziałów przedszkolnych z jednym rodzicem:

- zachowując dystans, o który dba rodzic, wynoszący 1,5 m od kolejnego opiekuna z uczniem oraz od pracowników szkoły,

- gdy uczeń i rodzic nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej,

- rodzice obowiązkowo stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Uczniów klas II-VIII*

Klasa II

9.00

Wejście główne

Nr 1

Sala nr 2 (parter)

Klasa III

9.30

Wejście główne

Nr 1

Sala nr 3 (parter)

 

Klasa IV

9.00

Wejście

Łącznikiem

Nr 2

Sala nr 10 (I piętro)

 

Klasa V

9.10

Wejście

Łącznikiem

Nr 2

Sala nr 9 (I piętro)

Klasa VI

9.20

Wejście główne

Nr 1

Sala nr 1 (parter)

Klasa VII

9.30

Wejście

Łącznikiem

Nr 2

Sala nr 7 (I piętro)

Klasa VIII

9.40

Wejście

Łącznikiem

Nr 2

Sala nr 8 ( I piętro)

 *W związku z epidemią COVID-19 uczniowie klas II-VIII spotkają się w salach tylko z wychowawcą.

Prosimy rodziców o niewchodzenie z dziećmi do budynków szkoły, uczniowie będą pod opieką wychowawców (wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych).

Spotkanie uczniów z wychowawcami będzie trwało około 20 minut.

Informacja dotycząca zapisów dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

W związku z pandemią COVID -19 w bieżącym roku szkolnym zapisy do świetlicy odbędą się w następujący sposób:

- Rodzice/prawni opiekunowie pobierają kartę zgłoszeniową ze strony internetowej naszej szkoły.

- Kartę wypełniają czytelnie i podpisują w wyznaczonych miejscach matka i ojciec (prawni opiekunowie) wskazując osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka.

- Wypełnioną kartę wrzucają do skrzyni wystawionej przy wejściu głównym lub przekazują dziecku, które niezwłocznie dostarcza wychowawcom. Karty należy       dostarczyć       najpóźniej do 11 września 2020r.

- Pierwszeństwo udziału w zajęciach świetlicy szkolnej mają uczniowie oczekujący na autobus szkolny, autobus komunikacji miejskiej (którym szkoła zapewnia dowożenie) oraz oczekujący na zajęcia specjalistyczne lub inne pozalekcyjne.

- Organizacja pracy świetlicy w bieżącym roku szkolnym jest dostosowana do wytycznych MEN, MZ oraz GIS

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice...

Więcej informacji o organizacji roku szkolnego 2020/2021 prześlę  Państwu w dniu 28.08.2020r. (piątek) przez dziennik elektroniczny po konferencji zorganizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Z poważaniem,

dyrektor szkoły Bożena Zaręba