Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno - czytelniczym „Moja ulubiona postać z książki”.

                 Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III. Inspiracją do stworzenia pracy plastycznej ma być ulubiona postać z książki. Praca może przybrać dowolną formę, np. rysunek, kolaż, wyklejanka itd., oraz może zostać wykonana z użyciem wybranych przez uczestnika materiałów. Praca ma zachęcać do przeczytania wybranej książki.   Przy ocenie pracy brane będą pod uwagę: pomysłowość i staranność w przedstawieniu postaci, podobieństwo do literackiego wzoru, wkład pracy, samodzielność wykonania.

                Praca plastyczna powinna być na odwrocie kartki podpisana (imię, nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa postaci z książki).

Termin składania prac upływa 26 lutego. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej.

Opiekun biblioteki szkolnej
Elwira Piotrowska