Jesiien konkurs

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla  kl. I-IV,
  • uczestnicy konkursu składają prace w postaci prac plastycznych,  wykonanych dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie,
  • wykorzystujemy różne materiały przyrodnicze, np. jesienne liście,
  • termin wykonania prac – 28.11.2022 r.

Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasa. Prace proszę przynosić do biblioteki szkolnej.

           Kryteria oceny prac: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, walory estetyczne.

         Organizator: Elwira Piotrowska