pdfStatut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfZmiany do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej z dnia 22 stycznia 2019 r.

pdfWytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2020 roku.publicznych niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2020 roku.

pdfProcedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

pdfRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

pdfOgólne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfWytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

pdfWytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

pdfRekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

pdfWytyczne – przeprowadzanie egzaminów

pdfEgzamin klasyfikacyjny w czasie epidemii

pdfSposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV - VIII

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

pdfWyprawka obowiązująca w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020_klasy_IV-VIII

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020_edukacja_wczesnoszkolna

pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej - rok szkolny 2017/2018

pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2018/2019

pdfRaport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfRaport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w starej Białej w roku szkolnym 2018/2019

pdfRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiagnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021