Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej jest nowoczesnym obiektem sportowym.

W hali znajduje się pełnowymiarowe boisko do następujących dyscyplin sportowych:

 • Piłka ręczna 40 m x 20 m
 • Koszykówka 28 m x 15 m
 • Siatkówka 18 m x 9 m

Istnieje możliwość podziału hali na trzy boiska do koszykówki i siatkówki.

Obiekt dysponuje trybunami dla publiczności na 250 miejsc oraz 5 szatniami z natryskami. Parking wokół hali mieści 30 aut osobowych.

Cały kompleks sportowy jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie znajduje się siłownia wyposażona w:

 1. Stanowiska serii GW (2) (ATLAS) do ćwiczeń;
  • G-4 - mięśni grzbietu
  • G-7 - mięśni grzbietu i mięśni trójgłowych ramion
  • G-13 - mięśni dwugłowych i czterogłowych uda
  • G-17 - mięśni grzbietu i prostych brzucha
  • G-18 - mięśni przywodzicieli, odwodzicieli uda oraz pośladków
  • G-26 - mięśni czterogłowych uda i pośladków,
 2. Bieżnię sportową,
 3. Rowerek sportowy.

W godzinach przedpołudniowych hala wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

W pozostałym czasie tj. w godz. 15:00-21:30 od poniedziałku do piątku obiekt służy mieszkańcom gminy, klubom i grupom sportowym, zakładom pracy oraz osobom indywidualnym.

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, płyta boiska oraz siłownia udostępniane są wyłącznie pod opieką upoważnionej osoby dorosłej.

Wynajęcie hali możliwe jest po ustaleniu harmonogramu, podpisaniu umowy z Dyrektorem Szkoły oraz przedstawieniu dowodu uiszczonej opłaty na konto Urzędu Gminy w Starej Białej.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły (tel. 24 365-68-16) lub u opiekuna hali Pana Łukasza Matlęgi.

CENNIK OPŁAT ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W STAREJ BIAŁEJ

RODZAJ USŁUGI CENA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPOTOWYCH DLA OSóB PEŁNOLETNICH

Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej - 1 godzina zegarowa

40 zł
Natryski dla grupy korzystającej z hali sportowej 30 zł
Wynajem ½ powierzchni boiska głównej hali sportowej - 1 godzina zegarowa 20 zł
Wynajem siłowni (z możliwością korzystania z natrysków) - 1 godzina zegarowa 30 zł (karnet-10 wejść)
Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali wraz z widownią na cały dzień - turnieje, zawody itp. (z możliwością korzystania z natrysków)* od 500 zł wzwyż
Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali wraz z widownią na cały dzień - turnieje, zawody itp. (bez możliwości korzystania z natrysków )* od 400 zł wzwyż
Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej - 1 godzina zegarowa dla firm 100 zł

 

RODZAJ USŁUGI CENA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej -1godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków) 30 zł
Wynajem całej powierzchni boiska głównej sali sportowej - 1 godzina zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków) 25 zł
Wynajem ½ powierzchni boiska głównej hali sportowej - 1 godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków) 20 zł
Wynajem ½ powierzchni boiska głównej hali sportowej - 1 godzina zegarowa(bez możliwości korzystania z natrysków) 15 zł
Wynajem siłowni - pod opieką osoby pełnoletniej - 1 godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków) 10 zł
(karnet - 10 wejść)
Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali wraz z widownią na cały dzień - turnieje, zawody itp. (z możliwością korzystania z natrysków)* od 300 zł wzwyż
Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali wraz z widownią na cały dzień - turnieje, zawody itp. (bez możliwości korzystania z natrysków)* od 250 wzwyż

*W przypadku wynajmu hali na zawody, turnieje, imprezy itp. Cena wynajmu uzależniona jest od wielkości i charakteru imprezy. W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Płatne na konto Urzędu Gminy w BS w Starej Białej.

Nr konta 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Gotowe druki w sekretariacie szkoły, u opiekuna hali oraz w BS w Starej Białej.

Zapraszamy!!!