absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Żaneta Turowska - logopeda, opiekun biblioteki szkolnej

mgr Maria Załęska - oligofrenopedagog, nauczyciel historii oraz  historii  i społeczeństwa w klasach V-VIII oraz WOS w klasach VIIIa i VIIIb

mgr Elżbieta Adamkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego w klasie V i  VIIIa, wychowawca klasy V

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach VI, VI, VIIIa i VIIIb, wychowawca klasy V (zwolnienie lekarskie)

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz - nauczyciel języka polskiego w klasach: IV, VI i VIII b , wychowawca klasy VII

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel geografii, techniki  i zajęć technicznych,doradztwa zawodowego w klasach VIIIa i VIIIb, wychowawca klasy VIIIa, opiekun świetlicy szkolnej

mgr Joanna Bytner - nauczyciel języka niemieckiego,  wychowawca klasy VIII b,

mgr Krystyna Kubicz-Krajewska - nauczyciel matematyki w klasach VI-VIII i plastyki w klasach IV-VII

mgr Karolina Kopicińska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody w klasach IV i VI, geografii w klasie V i wdż w klasach IV-VIII, opiekun świetlicy szkolnej, wychowawca klasy IV

mgr Łukasz Miśkowiec - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII

mgr Dariusz Orlikowski - nauczyciel religii w klasach  0-VIII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel biologii i chemii w klasach V, VII i VIII.

mgr Łukasz Tarnicki - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w klasach IV- VIII oraz matematyki w klasach IV i V

mgr Katarzyna Kowalska - nauczyciel fizyki w klasach VII i VIII

mgr Ewa Grześkowiak - Kozłowska - psycholog szkolny

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca klasy I

mgr Ewa Żółtowska - wychowawca klasy II

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy III

Oddział przedszkolny:

mgr Agnieszka Waszelewska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 6- letnich

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5-letnich

mgr Marta Szelągowska - nauczanie indywidualne

 Hala sportowa:

mgr Łukasz Matlęga - kierownik hali sportowej, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V i VII

Sekretarz szkoły:

Urszula Świąder

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Anna Ciarka

 

Kierowca autobusu szkolnego:

Jan Nowicki

 

Obsługa:

Teresa Rudowska

Kazimiera Kalata

Monika Kalbarczyk

Jacek Smardzewski