absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Żaneta Turowska - logopeda, opiekun biblioteki szkolnej

mgr Maria Załęska - oligofrenopedagog, nauczyciel historii oraz  historii  i społeczeństwa w klasach IV-VII

mgr Elżbieta Adamkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego w klasie IV i  VIIa, wychowawca klasy IV

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V, VIIa i VIIb, wychowawca klasy 

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz - nauczyciel języka polskiego w klasach: V, VI i VII b oraz plastyki w klasach IV-VII, wychowawca klasy VI

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel geografii, techniki  i zajęć technicznych,nauczyciel doradztwa zawodowego w klasach VIIa i VIIb, wychowawca klasy VIIa, opiekun świetlicy szkolnej

mgr Joanna Bytner - nauczyciel języka niemieckiego,  wychowawca klasy VII b,

mgr Krystyna Kubicz-Krajewska - nauczyciel matematyki w klasach IV-VII 

mgr Karolina Nacfalska - nauczyciel języka angielskiego (w zastępstwie mgr Kingi Jarzyńskiej) 

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody i wdż, opiekun świetlicy szkolnej

mgr Łukasz Miśkowiec - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII

ks.mgr Jacek Prusiński - nauczyciel religii w klasach  0-VII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel biologii i chemii w klasach VIIa i VIIb

mgr Piotr Nacfalski - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w zastępstwie mgr Żanety Wrońskiej (zwolnienie lekarskie) 

mgr Katarzyna Kowalska - nauczyciel fizyki w klasach VIIa i VIIb

mgr Ewa Grześkowiak - Kozłowska - psycholog szkolny

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Ewa Żółtowska - wychowawca klasy I

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy II

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca klasy III

Oddział przedszkolny:

mgr Agnieszka Waszelewska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 6- letnich

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5-letnich

mgr Marta Szelągowska - nauczanie indywidualne

 Hala sportowa:

mgr Łukasz Matlęga - kierownik hali sportowej, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV i VI

Sekretarz szkoły:

Urszula Świąder

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Anna Ciarka

 

Kierowca autobusu szkolnego:

Jan Nowicki

 

Obsługa:

Teresa Rudowska

Kazimiera Kalata

Monika Kalbarczyk

Jacek Smardzewski