absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Żaneta Turowska - logopeda

mgr Alicja Kowalska-Gachewicz - psycholog szkolny

mgr Elżbieta Adamkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego w klasie V i  VIII, wychowawca klasy VIII

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach  IV, VI, VII

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz - nauczyciel plastyki w klasach VI i VII oraz języka polskiego w klasach: IV, VI i VII

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel przyrody, geografii, doradztwa zawodowego oraz EDB,  opiekun biblioteki szkolnej, wychowawca klasy IV

mgr Agnieszka Waszelewska - nauczyciel języka niemieckiego w klasach I-VIII

mgr Kinga Jarzyńska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody, biologii, woswdż i historii, wychowawca klasy VII

mgr Łukasz Miśkowiec - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII

mgr Renata Siemaszko - nauczyciel religii w klasach  0-VIII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel fizyki i chemii w klasach  VII i VIII.

mgr Krystyna Kubicz-Krajewska- nauczyciel matematyki w klasach  IV,VII i VIII, plastyki w klasach IV i V 

mgr Łukasz Matlęga - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V i VIII, wychowawca klasy V

mgr Anna Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Teresa Olender - nauczyciel matematyki w klasach V i VI, techniki w klasach IV-VI

mgr Żaneta Wrońska - nauczyciel informatyki w klasach IV - VIII

mgr Karolina Kowalska  - nauczyciel wspomagający

mgr Oliwia Brzezińska - nauczyciel wspomagający

mgr Wioletta Strzelczak - nauczyciel wspomagający

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca klasy I

mgr Marta Kwiatkowska - wychowawca klasy IIa

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca klasy IIb

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy III

Oddział przedszkolny:

mgr Ewa Żółtowska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-letnich

mgr Patrycja Gapińska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 5-6-letnich

 Hala sportowa:

mgr Łukasz Matlęga - kierownik wypożyczalni sprzętu sportowego

Pracownik sekretariatu szkoły:

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Renata Chojnacka

 Obsługa:

Monika Kalbarczyk

Ewelina Kosowska

Anna Lisowska

Jacek Smardzewski