Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe: 10 - 23 lutego 2020 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  26 czerwca 2020 roku


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

31 października 2019 r.

2- 3 stycznia 2020 r.

21 - 23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Szkoła w tych dniach  zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

element64