Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:1 września 2016 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2016 roku
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe: 13- 26 lutego 2017 roku
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 roku (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 roku

DODATKOWE DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016 r;
                                                                          2- 5 stycznia 2017 r.;
                                                                           2 maja 2017 r.

                                                            W czasie dni wolnych od zajęć szkoła zapewnia opiekę świetlicową

na wniosek rodziców do wychowawcy.