Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:4 września 2017 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe: 15 - 28 stycznia 2018 r
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 roku


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

31 października 2017 r.

Rekolekcje Adwentowe/Wielkopostne - 3 dni
30 kwietnia 2018 r.
2 i 4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

Szkoła w tych dniach  zapewnia opiekę poprzez organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

element64