Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

3. Ferie zimowe: 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  24 czerwca 2022 roku 
Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

12 listopada 2021 r.

 7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24-26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r.

Szkoła w  tych dniach  zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

element64