Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej

informuje o poszukiwaniu kandydatów na wolne stanowiska obsługi: starsza/y woźna/y

 

 1. Stanowisko pracy: starsza/y woźna/y w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
 2. Liczba etatów: 2
 3. Data rozpoczęcia pracy: 17 sierpnia 2020 r.

 4. Niezbędne wymagania:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie.

 1. Dodatkowe wymagania:

1) dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole, dokładność, samodzielność, sumienność;

2) doświadczenie na podobnym stanowisku:

 1.  umiejętność obsługi automatów szorujących oraz maszyn wysokoobrotowych do utwardzania powłok akrylowych,
 2.  umiejętność konserwacji podłóg z tworzywa sztucznego, terakoty, gresu metodą nakładania powłok akrylowych,
 3.  umiejętność utwardzania powierzchni akrylowych w wysokiej temperaturze metodą polerowania „high speed”.

  6. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) utrzymanie czystości i porządku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej oraz na terenie wokół szkoły;

2) wydawanie posiłków, zmywanie;

3) pomoc dzieciom z oddziałów przedszkolnych w czynnościach samoobsługowych.

 1. Wymagane dokumenty:
  - wniosek o zatrudnienie,
  - życiorys (CV).
 1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 12  sierpnia 2020 r. do godziny 12.00.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000 i 2019 poz. 1781)

        9. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranym kandydatem.