szkola
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący: ALEKSANDA BIELSKA klasa VIIa

Zastępca przewodniczącego: ALEKSANDRA NOWAKOWSKA klasa VI

Skarbnik/Sekretarz: OLIWIA OLENDER klasa VIIb

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: ŁUKASZ MATLĘGA

 

DYSKOTEKA SZKOLNA -  zorganizowana przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka