szkola
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Skarbnik/Sekretarz: 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: