W dniu 22 maja 2018 r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami odbyli wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

                          Panowie strażacy zapoznali dzieci z obiektem, przybliżyli wiedzę na temat realizowanych przez nich zadań oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczo – gaśniczy, którym dysponuje jednostka. Uczniowie podziwiali ogromne samochody strażackie i ich wyposażenie. Mieli okazję potrzymać m.in. nożyce do cięcia metalu, przymierzyć hełm, usiąść w kabinie wozu strażackiego, zobaczyć kompletne wyposażenie strażaka gaszącego pożar. Próbowali swoich sił w polewaniu wodą oraz obserwowali, jak bardzo wysoko można wznieść się na podnośniku samochodu strażackiego. Ogromne zainteresowanie uczniów wzbudził wyjazd strażaków do akcji: alarm, zjeżdżanie ślizgiem po rurze, ubieranie i wyjazd … Wszyscy przekonaliśmy się, że płoccy strażacy do akcji wyjeżdżają błyskawicznie.

Podczas spotkania dzieci miały również okazję przypomnieć sobie, jak należy zachować się na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Poza tym utrwalały numery alarmowe i kolejne czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wizyta w Straży Pożarnej bardzo się podobała, a przedstawione informacje i pokazy wzbogaciły wiedzę uczniów z zakresu edukacji przeciwpożarowej oraz przybliżyły piękny, choć wymagający odwagi i poświęcenia zawód strażaka.

                         Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się na posiłek do Mc Donalds, który po takiej dawce wrażeń … bardzo smakował.