Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2019 roku rozpoczynamy rekrutację dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej oraz klasy pierwszej.

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Potwierdzenie woli do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

Zgłoszenie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej- spoza obwodu.

Potwierdzanie woli zapisu do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

 

1. Harmonogram rekrutacji do odziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 reguluje Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Stara Biała.

2. Harmonogram rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019/2020 reguluje Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Stara Biała.

3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klasy I reguluje Uchwała nr 259/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała.

4. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do odziału przedszkolnego reguluje Uchwała nr 258/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała.