Drukuj

W dniu 17 października 2019 roku uczniowie klasy II i III udali się do Biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku na kolejne z cyklu zajęcia tematyczne „Nie kłóćmy się już".

Oprócz zasadniczego celu tego wyjazdu, czyli propagowania czytelnictwa wśród uczniów, pani Anecie Krzemińskiej - prowadzącej zajęcia, udało się osiągnąć również cel wychowawczy, mianowicie rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

14

Wstępem do zajęć była zabawa na podstawie wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima. Uświadomiła ona dzieciom potrzebę zgodnej współpracy w drodze do realizacji celów. Dzieci mogły przemienić się w bohaterów wiersza i spontanicznie reagować, bawiąc się przy tym doskonale.

4

Następnie wspólnie ustaliły zasady pracy, kładąc szczególny nacisk na sposób komunikowania się, unikanie konfliktów i hałasu podczas działania w zespole. Gdy losowo dobrały się w grupy, bez względu na wiek, indywidualne możliwości, czy ograniczenia, przestrzegając zasad podjęły się wykonania poszczególnych zadań. Należało do nich narysowanie wszystkich bohaterów przedstawianego wiersza, rozwiązanie krzyżówki oraz odkodowanie haseł. Dzieci udowodniły, że można się ze sobą nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale w konsekwencji kompromis jest możliwy, jeśli mamy odpowiednie nastawienie i wspólnie dążymy do osiągnięcia założonego celu.