Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane za zgodą dyrektora szkoły w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

W związku z wykonywaniem fotorelacji lub zapisu filmowego Szkoła może zbierać indywidualne zgody na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, zwłaszcza wizerunku dziecka. Ze względu na to, że przy okazji pozyskiwania takich zezwoleń dochodzi do przetwarzania danych osobowych, informujemy, że te dane będą przetwarzane w celu korzystania z zezwoleń. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym, jednak dane osobowe zawarte w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie będą udostępniane. Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej znajduje się na stronie internetowej.