pdf Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 

pdfZmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej z dnia 22 stycznia 2019 r.

pdfZmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej z dnia 25 sierpnia 2022 r. obowiązujące od 1 września 2022 r.

 

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 w klasach I - III oraz oddziałach przedszkolnych

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023_edukacja_wczesnoszkolna  

 

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 w klasach IV - VIII

 pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023_klasy IV-VIII


Dokumenty bieżące I:

pdfPodstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

pdfWytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2021 roku.publicznych niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2021 roku.

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w klasach I - III oraz oddziałach przedszkolnych

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w klasach IV - VIII

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022_edukacja_wczesnoszkolna

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022_klasy IV-VIII

pdfRegulamin_wycieczek szkolnych.

pdfProcedury postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w czasie wycieczki

pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

pdfDeklaracja korzystania z posiłków w roku szkolnym 2020/2021

pdfInformacja dotycząca korespondencji

pdfRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiagnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

 

Dokumenty bieżące II:

pdfProcedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

pdf Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej.

pdfSposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

pdfEgzamin klasyfikacyjny w czasie epidemii

pdfOgólne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

Dokumenty archiwalne:

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV - VIII

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

pdfWyprawka obowiązująca w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020_klasy_IV-VIII

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020_edukacja_wczesnoszkolna

pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej - rok szkolny 2017/2018

pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2018/2019

pdfRaport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfRaport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w starej Białej w roku szkolnym 2018/2019

pdfEwaluacja nauczania zdalnego realizowanego w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.