Pierwsze wzmianki o Szkole Podstawowej w Starej Białej odnajdujemy w kronice parafialnej z 1916 roku.
Zajęcia w szkole, której kierownikiem był Alfred Meller, odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
W okresie międzywojennym placówka funkcjonowała jako szkoła powszechna. W czasie wojny zajęta była przez niemiecką żandarmerię.
Po wyzwoleniu wznowiła swą działalność jako siedmioklasowa szkoła 
pod kierownictwem pani Kajkowskiej.
Pierwszym przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był pan Jan Zdrojewski. Kolejnym kierownikiem placówki został
pan Mirosław Stafirski.
Na uwagę zasługuje ówczesna, wszechstronna działalność szkoły.

teatr1Na jej terenie w roku 1951, został założony przez panią Alicję Stafirską – nauczycielkę tej szkoły – Amatorski Zespół Teatralny, w którego skład wchodzili rodzice oraz mieszkańcy najbliższej okolicy. 

Pierwszą wystawioną sztuką był spektakl pt. "Gospodarz to ja", w której główną rolę zagrał pan Wiktor Portalski.
Aktorzy zespołu prezentowali się w Srebrnej, Bodzanowie, Trzepowie, Brudzeniu, Miszewie Murowanym, Proboszczewicach, Płocku, Warszawie. Brali udział i odnosili sukcesy podczas przeglądów, konkursów, turniejów teatrów amatorskich.
Zespół teatralny uświetniał swymi przedstawieniami ważne uroczystości szkolne, parafialne, powiatowe, miejskie 
3m

  W roku 1966 na terenie szkoły założony został przez pana Mirosława Stafirskiego Amatorski Zespół Wokalny "Stokrotki" oraz chór szkolny, który dał szereg występów w środowisku lokalnym i w powiecie. Środki finansowe na działalność wszystkich zespołów pozyskiwano głównie dzięki zaangażowaniu członków Komitetu Rodzicielskiego.

4(zespół muzyczny przy szkole Podstawowej
w Starej Białej działał od 1955r. do 1971r.)

Ważnym dla życia młodzieży było rozpoczęcie w szkole działalności harcerskiej. Zapropagował ją i sam w niej uczestniczył
pan Henryk Wójcik.
W każde zimowe ferie oraz wakacje młodzież miała możliwość brania udziału w zlotach, obozach, zgrupowaniach. Zarówno uczniowie jak i rodzice czynnie włączali się nie tylko w działalność szkoły ale także w jej rozbudowę. W latach 60 – tych głównie wysiłkiem społecznym został zrealizowany plan budowy Domu Nauczyciela. Następnie w roku 1978 oddano do użytku nową kondygnację budynku szkolnego, oraz przystąpiono do remontów i rozbudowy starej części. Nad realizacją czuwał Gminny Dyrektor Szkół pan Tadeusz Tur.

W roku szkolnym 2006 r. – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - otrzymaliśmy nową pracownię komputerową.
W bibliotece szkolnej natomiast rozpoczęło swe działanie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Składa się ono z czterech stanowisk komputerowych dla czytelników, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner) oraz oprogramowania multimedialnego. Uczniowie pracują z systemem operacyjnym Windows XP oraz z pakietem biurowym Office 2003. Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program CENZOR. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych. Taki sprzęt pozwolił nam zapewnić doskonałe warunki kształcenia informatycznego.
Dnia 17 lutego 2007 r. w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość nadania imienia szkole oraz oddania do użytku hali sportowej.
               
11m            7m              8