Prace plastyczne klas I-VI - Semestr I/2016/2017

Klasa VI

Zad.1. "Odbijanka symetryczna" - narzędzia edytora graficznego MsPaint
Zad.2. "Pejzaż jesienny z odbiciem w wodzie"- narzędzia edytora graficznego Mspaint i Gimp