szkola
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Maria Kowalska klasa VII

Zastępca przewodniczącego: Mateusz Załęski klasa VII

Skarbnik/Sekretarz: Wiktor Pilewski klasa VIII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. ŁUKASZ MATLĘGA