absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Elżbieta Adamkiewicz -  nauczyciel języka polskiego w klasach  IVb, V i  VII, wychowawca klasy IVb

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach  IVa, IVb, V,VI i VIII, wychowawca klasy V,

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicznauczycieljęzyka polskiego w klasach: IVa, VI i VIII oraz plastyki w klasach IVa, IVb i V, wychowawca klasy IVa,

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel geografii, doradztwa zawodowego oraz EDB,  opiekun biblioteki szkolnej, wychowawca klasy VI,

mgr Agnieszka Waszelewska - nauczyciel języka niemieckiego w klasach I-VIII,

mgr Kinga Jarzyńska - nauczyciel języka angielskiego w klasach III, V, VII, VIII, wychowawca klasy VIII,

mgr Anna Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego w klasach 0, I, II, IVa, IVb, VI i techniki w klasach IV-VI,

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody, biologii, woswdż i historii, 

mgr Bartosz Jaworski - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII,

mgr Renata Siemaszko - nauczyciel religii w klasach  0-VIII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel fizyki i chemii w klasach  VII i VIII.

mgr Krystyna Kubicz-Krajewska- nauczyciel matematyki w klasach  IVa,V i VI, plastyki w klasach VI i VII oraz informatyki w klasie VIII

mgr Łukasz Matlęga - nauczyciel wychowania fizycznego w klasie VII, wychowawca klasy VII

mgr Teresa Kłodawska - nauczyciel matematyki w klasach IVbVII, VIII, 

mgr Karolina Piotrowicz- nauczyciel informatyki w klasach IV - VII,

mgr Żaneta Turowska - logopeda szkolny,

mgr Maria Załęska - nauczyciel wspomagający, terapia pedagogiczna,

mgr Karolina Kowalska  - pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, terapia pedagogiczna, 

mgr Marta Kwiatkowska -  pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający,

mgr Wioletta Strzelczak - nauczyciel wspomagający,

mgr Ewa Żółtowska - wychowawca w świetlicy szkolnej

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca klasy I

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy II

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca klasy III

Oddział przedszkolny:

mgr Patrycja Gapińska - wychowawca w oddziale przedszkolnym

 Hala sportowa:

mgr Łukasz Matlęga - kierownik wypożyczalni sprzętu sportowego, 

Pracownik sekretariatu szkoły:

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Renata Chojnacka

 Obsługa:

Monika Kalbarczyk

Ewelina Kosowska

Anna Lisowska