element642

                10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbyła się akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

         Uroczystą wieczornicę rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych szkół z terenu Gminy Stara Biała i jednostek OSP oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie Dyrektor Szkoły, Bożena Zaręba, serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystośći oddała głos  gościom.

         Sławomir Wawrzyński, Wójt Gminy Stara Biała, w swoim wystąpieniu powiedział: „Przez ostatnie dwa-trzy wieki historii trudno znaleźć naród, który po 123 latach niewoli powstał i w krótkim czasie stworzył liczące się państwo”. Wyraził także przekonanie, że obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę będą trwały kilka miesięcyi zwrócił się do mieszkańców z prośbą o propozycje uświetniania tego niezwykłego wydarzenia.

         Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu, podkreślił, że wolność zawdzięczamy  naszym przodkom, którzy wytrwale walczyli o Ojczyznę. Następnie zwrócił się do zgromadzonych słowami: „To, że mamy niepodległą Polskę nie znaczy, że wszystko zostało zrobione. Nam została praca na rzecz rozwoju Polski. I staranie się o to, aby Polacy byli jednym narodem. Naszemu krajowi potrzeba wielkiej mądrości i musimy popracować nad budowaniem wspólnoty”.

        „Przed chwilą ta sala zadrżała, gdy śpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. 99 lat temu Polska odzyskała niepodległość, a państwo odrodziło się. Musimy pamiętać, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Trzeba się o nie zawsze starać, bo to są wartości najważniejsze dla narodu. Niech żyje wolna i niepodległa Polska!” – mówił Wojciech Żółtowski, przewodniczący Rady Gminy Stara Biała.

         Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie zaprezentowali część artystyczną inspirowaną słowami Jana Pawła II, patrona szkoły: „Ziemio Polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona!”. Po okolicznościowej inscenizacji, na którą złożyły się wiersze i pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru oraz występ koła tanecznego, Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Łukasza Miśkowca dała kilkunastominutowy koncert, tradycyjnie nagrodzony przez publiczność owacjami na stojąco.

            Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości były okazją do wielu miłych spotkań mieszkańców oraz wyrazem patriotyzmu i zjednoczenia się młodego i starszego pokolenia wokół wspólnych wartości, jakimi są wolność, niepodległość i troska o dobro Ojczyzny.