ŚWIETLICA SZKOLNA
CZYNNA JEST CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH
OD 7.00 DO 16.00

rysowanie
Dzieci samodzielnie powracające do domu, mogą przebywać w świetlicy
do godziny 15.00.

ZAPRASZAMY!

Opiekę świetlicową sprawuje: Karolina Kowalska