W sobotę 9 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbył się Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci. Impreza miała na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej placówki oraz zapoznanie z bazą lokalową szkoły.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania zgromadzonych gości przez Panią Dyrektor, która wręczyła dzieciom dyplomy za udział w spotkaniu integracyjno – adaptacyjnym.

Następnie odbyło się zwiedzanie szkoły. Kolejnym etapem szkolnej wędrówki było przejście na halę sportową, gdzie każde dziecko pod czujnym okiem nauczycieli mogło  sprawdzić swoje umiejętności sprawnościowe. Dzieci, jak również Rodzice chętnie uczestniczyli w ciekawych zabawach integracyjnych, muzycznych i ruchowych. Udział w nich dostarczył dzieciom mnóstwo radości. W nagrodę każde dziecko otrzymało medal.

Wspólne gry, zabawy z chustą animacyjną oraz słodki poczęstunek sprawił, iż wszyscy w miłym nastroju i wesołym humorze opuścili mury szkoły.