W dniu 14 marca 2019 r. podczas zajęć dydaktycznych z matematyki oraz przerw śródlekcyjnych uczniowie klas IV-VIII świętowali matematycznie dzień niezwykłej liczby.

 

" Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.[...]" 

Wisława Szymborska Liczba Pi (fragment)

   
            Takie i podobne wiersze, wiele informacji oraz ilustracji uczniowie klas VII,VIIIa i VIIIb umieścili na plakatach promujących  Światowy Dzień Liczby Pi. Poszerzyli w ten sposób swoją wiedzę na temat jej pochodzenia, występowania oraz znaczenia w różnych dziedzinach nauki.
Podczas lekcji matematyki w klasach VI -VIII uczniowie mogli wykazać się wiedzą, rozwiązując zadania na portalach matematycznych. Natomiast wszyscy uczniowie klas starszych, mieli okazję zmierzyć się z łamigłówkami i problemami matematycznymi podczas przerw. Zadania o różnym stopniu trudności mogli losować kilkakrotnie, a za poprawne rozwiązanie otrzymać "+".
Taka forma świętowania tego dnia cieszyła się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze większe.