Dzień Europy, który obchodzimy co roku 9 maja, jest świętem pokoju i jedności.

                      W związku z Dniem Europy w Naszej Szkole, ogłaszamy wewnątrzszkolny konkurs plastyczny  Z baśnią i legendą po Europie.

flaga unii europejskiej

            Mieszkańcy naszego kontynentu mają bogate różnorodne dziedzictwo kulturowe. Zaprezentujmy znane i mniej znane baśnie, legendy, podania w formie plastycznej!

CELE KONKURSU

-kształtowanie szacunku dla tradycji,

 -kształtowanie umiejętności czerpania wartości płynących z kultury,

 -wspieranie kreatywności

-wprowadzenie w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury,

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia

ZASADY UCZESTNICTWA:

        1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.

        2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

  1. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko, klasa oraz tytuł utworu (baśni, legendy ) z podaniem nazwy państwa, z którego pochodzi.
  2. Technika wykonania prac: dowolna; format: dowolny
  3. Prace powinny być dostarczone do budynku szkoły i wrzucone do urny mieszczącej się przy wejściu szkoły w terminie do 25 maja .

        6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

              - klasy 1- 3

               - klasy 4 – 8.

          Przewidziane nagrody.

       Wszelkich szczegółów udzielają organizatorzy: Joanna Bytner, Anna Kwiatkowska, Kinga Jarzyńska.