Jesień to piękna pora roku, pełna barw i darów. Uczniowie klasy 3a z wielką ochotą szukali zmian zachodzących w przyrodzie podczas spacerów w okolicy.

Czas jesieni to okazja do zbierania darów – kasztanów, żołędzi, orzechów, liści itp. Z zebranych okazów stworzono ścieżkę sensoryczną, podczas której omawiano poszczególne dary i poznawano je za pomocą kilku zmysłów.

Wykorzystując naturalne okazy, uczniowie wykonali makietę warstw lasu – ściółkę, runo leśne, podszyt oraz korony drzew, zwracając szczególną uwagę na rośliny i zwierzęta występujące w wyznaczonych częściach. Świetną zabawą okazało się tworzenie „wiecznie żywych” liści drzew, które wykonano dzięki nowym sprzętom – długopisom 3D. 

Na podsumowanie zajęć z kręgu „Tajemnice lasu” zorganizowano klasowy konkurs przyrodniczy, podczas którego uczniowie nie tylko utrwalali poznany wcześniej materiał, ale także doskonalili umiejętność współpracy w grupie.

Opracowała: Marta Kwiatkowska