Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

18 maja br. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II.

Informacja MEN(https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly) :
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.

Świat ludzi w ostatnich dniach się zatrzymał, ale świat zwierząt i roślin nieustannie toczy się swoim rytmem i wita wiosnę… Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy o nią szczególnie teraz, w tym niełatwym dla wszystkich czasie. W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, który w tym roku ze względu na zaistniałą sytuację, był obchodzony jedynie wirtualnie.

ulotka ZS im l Bergerowej w Plocku 2020 2021 1

ulotka ZS im l Bergerowej w Plocku 2020 2021 2

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Wiosna – ach to ty” został rozstrzygnięty. Celem konkursu było rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka oraz jego zdolności manualnych, a także wrażliwości na piękno przyrody. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda z nadesłanych prac była wyjątkowa i niepowtarzalna. Po naradzie komisja postanowiła nagrodzić:

- za zajęcie pierwszego miejsca uczennicę klasy I  Julię Lingę oraz uczennicę klasy III  Adriannę Lichotę,

- za zajęcie drugiego miejsca uczennicę klasy 0b Lenę Rutkowską oraz uczennicę klasy I Annę Portalską,

- za zajęcie trzeciego miejsca uczennicę klasy I  Amelię Sztupecką oraz uczennicę klasy V  Wiktorię Bielską.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy trzy główne cele:

  1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
  2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
  3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.

Bardzo dziękujemy uczniom klasy 0b – Michałowi Łapińskiemu i Lenie Rutkowskiej - za nadesłanie prac i przyłączenie się do akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Jesteśmy dumni, że już od najmłodszych lat jest w Was tyle empatii i zrozumienia.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia