absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Żaneta Turowska - logopeda

mgr Maria Załęska - oligofrenopedagog, nauczyciel historii w klasach V-VIII oraz WOS w klasie VIII

mgr Elżbieta Adamkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego w klasie IV i  VI, wychowawca klasy VI

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV, V, VII, wychowawca klasy VII

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz - nauczyciel plastyki w klasach IV-VII oraz języka polskiego w klasach: V, VII i VIII  , wychowawca klasy VIII

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel geografii, techniki, doradztwa zawodowego w klasie VIII ,  opiekun biblioteki szkolnej

mgr Joanna Bytner - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Kinga Jarzyńska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I- IV

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody w klasach IV i VI, biologii w klasie V, VII i VIII, wdż w klasach IV-VIII,  wychowawca klasy V

mgr Łukasz Miśkowiec - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII

mgr Renata Siemaszko - nauczyciel religii w klasach  0-VIII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel fizyki i chemii w klasach  VII i VIII.

mgr Monika Skrzynecka - nauczyciel informatyki  w klasach IV- VIII

mgr Alicja Kowalska - psycholog szkolny

mgr Anna Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego w klasach V-VIII

mgr Teresa Olender - nauczyciel matematyki w klasach IV, VII i VIII

mgr Monika Przybylińska - nauczyciel matematyki w klasie V i VI

mgr Karolina Kowalska - opiekun świetlicy szkolnej

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy I

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca klasy II

mgr Agnieszka Waszelewska - wychowawca klasy III

Oddział przedszkolny:

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 6-letnich

mgr Patrycja Gapińska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5-letnich

 Hala sportowa:

mgr Łukasz Matlęga - kierownik wypożyczalni sprzętu sportowego, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach VI i VIII

Pracownik sekretariatu szkoły:

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Renata Chojnacka

 Obsługa:

Teresa Rudowska

Kazimiera Kalata

Monika Kalbarczyk

Jacek Smardzewski