Dnia 21 czerwca 2024r. odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość – zakończenie roku szkolnego 2023/2024 oraz pożegnanie Pani Dyrektor Bożeny Zaręby, która po 25 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły odchodzi na emeryturę.

                     To niezapomniane wydarzenie rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła harmonogram spotkania. Dalej odbyło się przekazanie pocztu sztandarowego uczniom klasy VII, wręczenie dyplomów absolwenta i świadectw ukończenia szkoły uczniom klasy VIII. Tegoroczni absolwenci ciepło pożegnali wszystkich, z którymi przez lata nauki spotykali się na co dzień, a młodsi koledzy z klasy VII życzyli im powodzenia na nowym etapie życia i obdarowali  ich ciekawymi upominkami. Następnie Pan Wójt Sławomir Wawrzyński wręczył listy gratulacyjne stypendystom, a chwilę później Pani Dyrektor przekazała nagrody, dyplomy oraz świadectwa szkolne wszystkim naszym uczniom.

                    Druga część uroczystości była wyjątkowa, gdyż Pani Dyrektor pożegnała się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły oraz wszystkimi, z którymi współpracowała, pełniąc funkcję dyrektora szkoły. Wspominała ważne wydarzenia i dziękowała za wszelką dobroć, której doświadczyła przez te lata. Następnie głos zabrali przedstawiciele: Rady Rodziców, uczniów, Rady Pedagogicznej i pracowników, organu prowadzącego szkołę, OSP
i duchowieństwa. Wszyscy podkreślali zasługi Pani Dyrektor Bożeny Zaręby w kierowaniu placówką, jej profesjonalizm i zaangażowanie. Do słów wdzięczności dołączono życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, zasłużonego odpoczynku na emeryturze, sił i zapału do realizacji marzeń i pasji, radości i ludzkiej życzliwości.

                   Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem pocztu sztandarowego, słodkim poczęstunkiem i pamiątkowymi zdjęciami. Na pewno wydarzenie to pozostanie w pamięci wszystkich zebranych i będzie skarbnicą ciepłych wspomnień.

Opracowała: Jolanta Modrzejewska-Kubicz