Nasze zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak to fizyczne. Dlatego o dobrostan psychiczny dzieci należy troszczyć się na każdym etapie ich rozwoju.

Jeśli wyposażymy swoje dziecko w takie umiejętności jak: rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z własnymi emocjami oraz nauczysz je samoakceptacji – będzie lepiej umiało pokonywać trudności życia codziennego.

obraz1              obraz2      

PLAKAT 1

PLAKAT 2

Opracowała: Marta Kwiatkowska