Dziś, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/

Szanowni Państwo!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-VIII nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Proszę Państwa o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

docxInformacja w sprawie koronawirusa