absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Żaneta Turowska - logopeda

mgr Alicja Kowalska-Gachewicz - psycholog szkolny

mgr Maria Załęska - oligofrenopedagog, nauczyciel historii i WOS w klasie VIII

mgr Elżbieta Adamkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego w klasie IV i  VII, wychowawca klasy VII

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V, VI, VIII, wychowawca klasy VIII

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz - nauczyciel plastyki w klasach V i VI oraz języka polskiego w klasach: V, VI i VIII 

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel geografii, techniki, doradztwa zawodowego oraz EDB,  opiekun biblioteki szkolnej

mgr Joanna Bytner - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Kinga Jarzyńska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody, biologii, wdż i historii, wychowawca klasy VI

mgr Łukasz Miśkowiec - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII

mgr Renata Siemaszko - nauczyciel religii w klasach  0-VIII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel fizyki i chemii w klasach  VII i VIII.

mgr Krystyna Kubicz-Krajewska- nauczyciel informatyki  w klasach IV- VIII, matematyki w klasach VI i VII, plastyki w klasach IV i VII

mgr Łukasz Matlęga - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV i VII, wychowawca klasy IV

mgr Marta Kwiatkowska - nauczyciel wspomagający

mgr Anna Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Teresa Olender - nauczyciel matematyki w klasach IV, V i VIII

mgr Karolina Kowalska - opiekun świetlicy szkolnej

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy II

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca klasy III

mgr Agnieszka Waszelewska - wychowawca klasy Ia

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca klasy Ib

Oddział przedszkolny:

mgr Ewa Żółtowska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 6-letnich

mgr Patrycja Gapińska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5-letnich

 Hala sportowa:

mgr Łukasz Matlęga - kierownik wypożyczalni sprzętu sportowego

Pracownik sekretariatu szkoły:

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Renata Chojnacka

 Obsługa:

Monika Kalbarczyk

Ewelina Kosowska

Anna Lisowska

Jacek Smardzewski