Jak co roku Dzień Liczby Pi obchodzimy w naszej szkole jako święto Matematyki. W tym roku klasy I - III pobawiły się kodowaniem i odwzorowywaniem graficznym, klasy IV kolorowały ,,Miasto Pi" oraz budowały je z klocków, klasa V utworzyła z wielościennych kostek rozwinięcie dziesiętne liczby Pi do setnego miejsca po przecinku. Klasa VI odmierzała i tworzyła graficzną wersję okrągłego ,,Miasta Pi", natomiast klasa VII pobawiła się wykreślanką, w której znalazły się pojęcia ściśle związane z geometrią i liczbą Pi. Wszystkie klasy zapoznały się z pojęciem liczby Pi, klasy starsze obejrzały prezentację multimedialną oraz rozwiązały zagadki matematyczne o różnym stopniu trudności. Klasa VIII podczas lekcji Informatyki zapoznała się ze wszystkimi wzorami matematycznymi, w których występuje liczba Pi i umieściła je w sformatowanej przez siebie tabeli.
Kolejny raz uczniowie mogli pobawić się matematyką, jednocześnie poznając jej różne zastosowanie i ciekawe możliwości realizacji.